Càng Long tuyên truyền Nghị quyết 04 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến tận người dân

Thực hiện công văn số 1435/UBND-VX ngày 11 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện Càng Long về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Càng Long thông tin một số nội dung cần thiết để hộ vay

Một buổi triển khai Nghị quyết số 04 của NHCS huyện Càng Long

- Đối tượng được vay vốn: Hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Trà Vinh được công nhận là hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia quy định tại NĐ số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ, có tên trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý tại thời điểm được hỗ trợ, có khó khăn về nhà ở.

- Mức cho vay: tối đa 50 triệu đồng/hộ.

- Lãi suất cho vay: 6,47%/năm trong đó: 15 năm kể từ ngày vay, hộ vay chỉ nộp mức lãi suất 3%/năm (0,25%/ tháng), tương ứng phải nộp hàng tháng là: 125.000đ, phần còn lại được ngân sách tỉnh hỗ trợ.

Nếu đến hạn trả nợ cuối cùng hộ vay chưa trả được nợ và được xem xét cho gia hạn nợ thì áp dụng lãi suất 6,47%/năm (0,54%/ tháng), tương ứng phải nộp hàng tháng là: 270.000đ; Nếu không được xem xét cho gia hạn nợ áp dụng lãi suất phạt quá hạn 8,411%/năm (0,7%/ tháng), tương ứng phải nộp hàng tháng là: 350.000đ.

- Thời hạn cho vay: 15 năm kể từ thời điểm nhận tiền vay. Trong đó: Ân hạn 5 năm,  5 năm đầu tính lãi nhưng chưa thu tiền, năm thứ 6 bắt đầu thu: 1 tháng lãi năm thứ nhất cộng với 1 tháng lãi năm thứ sáu tương ứng với số tiền hàng tháng phải nộp như sau: 125.000đ + 125.000đ = 250.000 đồng (lưu ý số tiền có thể cao hoặc thấp hơn 250.000đ do tính lãi theo ngày “tháng đủ, tháng thiếu”).

- Trả nợ gốc: Năm thứ sáu, bắt đầu trả nợ gốc tối thiểu 10% tổng số tiền vay, tương ứng số tiền là 5.000.000đồng/năm. (5.000.000đ x10 năm = 50.000.000đ). Hộ vay có thể trả nợ trước hạn.

*Lưu ý: Hộ vay có thể thoả thuận đăng ký đóng lãi hàng tháng ngay sau nhận tiền vay, với số tiền lãi hàng tháng là ~125.000đ + với tiết kiệm hàng tháng (mức đóng do tổ quy ước)=> Đăng ký trên đơn đăng ký vay vốn hỗ trợ và cam kết xây nhà ở mẫu số 01.

- Phương thức cho vay: Ủy thác qua 4 tổ chức Hội đoàn thể, Hộ vay phải tham gia, gia nhập vào Tổ tiết kiệm và vay vốn và phải tuân thủ theo quy ước của Tổ (tham gia sinh hoạt hàng tháng, gửi lãi - tiết kiệm hàng tháng cho tổ trưởng)

* Hộ vay nhận tiền vay và trả tiền trực tiếp tại điểm giao dịch xã hoặc tại trụ sở NHCSXH Phòng giao dịch Càng Long, khóm 3, thị trấn Càng Long. ĐT: 0294.3883.424 hoặc 0294.3884.030.

Minh Hùng

Đài TT Càng Long
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 2132
  • Trong tuần: 18,956
  • Tất cả: 1,201,390