Càng Long hưởng ứng Tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình

BHXH huyện  Càng Long

Lễ ra quân được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cấp huyện trong toàn quốc với chủ đề "Bảo hiểm xã hội - điểm tựa của bạn và gia đình". Lễ ra quân năm nay tập trung truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, quyền và lợi ích khi tham gia; nhấn mạnh mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương với người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đồng thời, việc tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu từ ngày 01/01/2022 thì mức lương hưu cũng sẽ tăng tương ứng; những thiệt thòi khi lựa chọn nhận BHXH một lần. Đồng thời thông tin, truyền thông chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, khẳng định sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể Nhân dân.

Đây là dịp tăng cường truyền thông về công tác phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết số 20, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới. Khẳng định quyết tâm của toàn hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng trong toàn hệ thống chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương, nỗ lực hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân trong thời gian tới./.

Thành Thái

                                                                                       
Thống kê truy cập
  • Đang online: 55
  • Hôm nay: 788
  • Trong tuần: 29,459
  • Tất cả: 1,430,863