Ngân hành chính sách xã hội Tỉnh Trà Vinh giám sát tại xã Nhị Long

 Ngày 18/5/2022, ông Lê Hoàng Phi, Phó giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh đến kiểm tra giám sát hoạt động tại xã Nhị Long; Cùng đi có Bà Kiên Thị Minh Nguyệt, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Phụ Nữ tỉnh Trà Vinh, Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh; Thành viên Ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện; Lãnh đạo UBND xã; Các ban ngành đoàn thể xã Nhị Long cùng  dự

Đoàn kiểm tra thực tế tại nhà Chị Nguyễn Thị Phướng

          Trước khi đoàn tiến hành kiểm tra tại UBND xã Nhị Long. Đoàn đã đến kiểm tra giám sát tại hộ Chị Nguyễn Thị Phướng  và hộ Chị Dương Thị Thúy Phượng; Hộ Chị Phướng được Ngân hàng chính sách xã Hội giải ngân 50 triệu đồng để nuôi bò, còn hộ Chị Dương Thị Thúy Phượng vay 80 triệu đồng: trong đó vay nhà ở 25 triệu đồng, vay nước sạch 05 triệu đồng, vay chăn nuôi 50 triệu đồng; Tại đây Đoàn đã trực tiếp kiểm tra giám sát hiệu quả từ nguồn vốn vay đã mang lại cho các hộ vay vốn. Đồng thời lắng nghe  tiếp thu các đề xuất, kiến nghị, những khó khăn mà các hộ còn vướn phải.

          Tại UBND xã Nhị Long, lãnh đạo UBND xã đã báo cáo đến đoàn kiểm tra giám sát ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh về công tác triển khai tín dụng xã hội  đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2022. Trong năm 2022 xã Nhị Long còn 36 hộ nghèo; 86 hộ cận  nghèo được phân bổ trên 3,5 tỷ đồng, đã cho vay trên 3 tỷ đồng với 252 lượt hộ vay doanh số thu nợ trên 2,7 tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng là trên 24,3 tỷ đồng, tăng 878 triệu đồng so với đầu năm với 862 hộ còn dư nợ. Nợ quá hạn 14 triệu đồng chiếm tỷ lệ 0,06%. Nợ khoanh là 80 triệu đồng  với tỉ lệ 0,33%. Xếp loại tín dụng xã đạt loại Tốt.

          Tại buổi kiểm tra giám sát các đại biểu đã thảo luận đồng thời đề xuất kiến nghị tăng các nguồn vốn nhất cho các đoàn thể, nguồn vốn giải quyết việc làm, khởi nghiệp nhất là các hộ bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19…

         Phát biểu tại buổi kiểm tra Ông Lê Hoàng Phi, Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách xã Hội tỉnh Trà Vinh đã ghi nhận biểu dương những kết quả mà xã Nhị Long đã đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh đề nghị UBND xã Nhị Long  rà soát nhu cầu vay vốn của các công nhân ngoài tỉnh do ảnh hưởng Covid 19 về sinh sống tại địa phương, đây là đối tượng ưu tiên hàng đầu theo Nghị quyết 11 Chính Phủ. Rà soát hộ nghèo của toàn xã có vay vốn của ngân hàng chính sách hay chưa, nêu có rà soát có thể tăng nguồn vốn vay kịp thời để hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững. UBND xã quan tâm tuyên truyền vận động với các hộ nghèo cận nghèo, hộ có thu nhập trung bình và các đối tượng khác có nhu cầu đi lao động nước ngoài để giải ngân nguồn vốn kịp thời đạt hiệu quả. Sau bầu cử Trưởng ban nhân dân Ngân hàng chính sách phòng giao dịch huyện cần tổ chức tập huấn để cho các trưởng ban  mới nhận nhiệm vụ  có nghiệp vụ để quản lý  kiểm soát  chặt chẽ  nguồn vốn được giải ngân về địa phương mình. Duy trì họp sinh hoạt tổ hội qua đó nắm bắt kịp thời những khó khăn vướn mắc để kịp thời đề xuất kiện nghị về trên để kịp thời giải quyết. Đồng thời UBND xã tăng cường công tác kiểm tra giám sát,  xem xét và kiên quyết thu hồi nguồn vốn đối với các hội có điều kiện trả nợ mà không muốn trả lại nguồn vốn đã được đầu tư./.       

     Thành Thái 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 47
  • Hôm nay: 694
  • Trong tuần: 29,365
  • Tất cả: 1,430,769