Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2026

Ngày 25/5/2022, UBND huyện ban hành Quyết định số 1671/QĐ-UBND kèm theo kế hoạch thực hiện Quyết định số 832/QĐUBND của UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022 - 2026 trên địa bàn huyện Càng Long.

Lễ công nhận thị trấn Càng Long đạt chuẩn văn minh đô thị (ảnh tư liệu)

Kế hoạch đặt ra mục tiêu cụ thể: 80% người dân được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hoá, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống.

Cấp huyện có đủ 2 (hai) thiết chế văn hoá: Trung tâm văn hoá, thư viện; 100% đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn có nhà văn hoá.

100% đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn có điểm sinh hoạt, vui chơi dành cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Thị trấn Càng Long được tái công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị.

80% ấp, khóm giữ vững danh hiệu văn hoá, tiêu biểu; 80% gia đình giữ vững danh hiệu Gia đình văn hoá tiêu biểu, hạnh phúc; 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, UBND huyện chỉ đạo Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch hàng năm cho phù hợp với tình hình và điều kiện của địa phương, đơn vị; đồng thời củng cố, lồng ghép và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Chỉ đạo. Phòng Văn hoá và Thông tin (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) theo dõi, đôn đốc triển khai và thực hiện, kịp thời báo cáo UBND huyện những khó khăn, vướng mắc nếu có trong quá trình triển khai thực hiện./.

Minh Hiếu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 46
  • Hôm nay: 704
  • Trong tuần: 29,375
  • Tất cả: 1,430,779