Hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Càng Long

Thực hiện Thực hiện Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Càng Long, sáng ngày 01-3-2022, UBND huyện Càng Long tổ chức Hội nghị công bố kế hoạch sử dụng đất huyện năm 2022. Dự Hội nghị có lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị

Về phần công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt. Để đảm bảo nguyên tắc sử dụng đất đúng theo kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất, UBND huyện Càng Long đã tổ chức công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân được biết để tổ chức thực hiện. Nội dung công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện gồm: Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện được UBND tỉnh phê duyệt; Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2022; Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Tại Hội nghị, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các xã, thị trấn tổ chức công bố, công khai nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện tại địa phương tại địa điểm thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân biết! đồng thời đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đăng tải công khai nội dung lên cổng thông tin điện tử huyện, nhằm góp phần thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện đã được phê duyệt thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định./.

Quốc Chinh- Phòng TNMT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 2761
  • Trong tuần: 21,876
  • Tất cả: 1,292,393