Càng Long tăng cường sự chỉ đạo phát triển sản phẩm OCOP

Ngày 16/5/2022 Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 81-KH/HU “về thực hiện các nội dung Chỉ thị số 20 - CT/TU ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo của Đảng trong phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh”

Nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ từ huyện đến cơ sở về triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo của Đảng trong phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nâng cao ý thức về sự cần thiết và tính cấp bách trong công tác xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu và Chương trình OCOP; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn theo chuỗi giá trị. Khơi dậy trong các tổ chức kinh tế về khát khao xây dựng thương hiệu và thực hiện chương trình OCOP, xem đây là tiêu chí quan trọng cần đạt được, là tiêu chuẩn, thước đo cần hướng đến để tạo khoảng cách ngắn nhất giữa sản phẩm và người tiêu dùng.

(Vườn nguyên liệu từ trái gấc, ấp số 2, xã Mỹ Cẩm, một trong những

sản phẩm đạt OCOP trên địa bàn huyện Càng Long)

Qua đó Ban Thường vụ Huyện ủy Càng Long yêu cầu các cấp ủy xây dựng kế hoạch thực hiện phải cụ thể, đảm bảo khả năng thực hiện và phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả, kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm và kịp thời khen thưởng những tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường cho các sản phẩm đạt OCOP, có nhãn hiệu, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc; chú trọng việc đưa sản phẩm vào các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ... trong và ngoài huyện. Tăng cường liên kết, liên doanh giữa người sản xuất với doanh nghiệp. Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP cấp hộ gia đình, cấp xã, cấp huyện, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương gắn với giá trvăn hóa truyền thống, hình ảnh quê hương. Quan tâm đẩy mạnh hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm, chỉ dẫn địa lý các sản phẩm hàng hóa chủ lực; xây dựng các cửa hàng để giới thiệu, trưng bày và kinh doanh các sản phẩm OCOP nhằm tạo ý thức và thói quen cho người tiêu dùng sản phẩm OCOP một cách rộng rãi, vì sức khỏe cộng đồng và thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đến nay, toàn huyện Càng Long có 11 sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh.

Minh Kha
Thống kê truy cập
  • Đang online: 93
  • Hôm nay: 948
  • Trong tuần: 29,619
  • Tất cả: 1,431,023