Kỳ họp thứ mười bảy Hội đồng nhân dân huyện Càng Long khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 25/9/2020, Hội đồng nhân dân huyện Càng Long tổ chức Kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm lấy ý kiến đại biểu, nghe các ngành Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng thuyết trình các dự thảo Nghị quyết, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình bày báo cáo thẩm tra để xem xét, thảo luận thông qua các Nghị quyết của HĐND huyện và một số tờ trình quan trọng của UBND huyện về miễn nhiệm, bầu bổ sung Trưởng ban Pháp chế, Trưởng ban Dân tộc, các Ủy viên UBND huyện và đặc biệt là kiện toàn bầu bổ sung hai chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện và Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến dự có ông Lê Văn Ngoan - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bà Thân Thị Ngọc Kiều- Chủ tịch HĐND huyện, Ông Đặng Tấn Tùng - Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng chủ tọa kỳ họp và  các ông, bà đại biểu HĐND huyện Càng Long khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đại diện các cơ quan, ban ngành có liên quan.

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét cho miễn nhiễm, bầu bổ sung 02 chức danh Trưởng ban Pháp chế, Trưởng ban Dân tộc HĐND huyện; Xem xét cho miễn nhiệm 03 Ủy viên UBND huyện, bầu bổ sung 02 Ủy viên UBND huyện do nghỉ hưu, luân chuyển công tác và để thực hiện quy trình bầu cử; Một nội dung quan trọng trong kỳ họp là bầu bổ sung 02 chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện và Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả, ông Đinh Thanh Quân - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện được đại biểu tín nhiệm bầu trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện;  Ông Huỳnh Công Tín - Bí thư Đảng ủy xã An Trường được bầu trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Càng Long khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021. Cũng tại kỳ họp Ủy ban nhân dân huyện đã trình HĐND 07 Nghị quyết: Nghị quyết về việc phê chuẩn chi bổ sung dự toán chi cho các ngành huyện và bổ sung có mục tiêu cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 8 tháng đầu năm 2020; Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 (đối với vốn chuyển nguồn); Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Lãnh đạo HĐND- UBND huyện tặng hoa cho các đại biểu được bầu tín nhiệm tại kỳ họp

Qua một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ, tích cực và trách nhiệm, kỳ họp thứ mười bảy - HĐND huyện khóa XI (kỳ họp chuyên đề) đã hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra.

 Theo đó, đại biểu HĐND huyện đã hoàn thành các thủ tục và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Trưởng ban Pháp chế, Trưởng ban Dân tộc, các Ủy viên UBND huyện và hai chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện và Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết thúc kỳ họp tất cả các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết nhất trí thông qua 07 Nghị quyết của kỳ họp thứ mười bảy, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây là kết quả rất quan trọng, giúp cho HĐND và UBND huyện có đủ nhân lực và cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND huyện đã đề ra.

Riêng Nghị quyết về việc thông qua đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040 chưa thông qua tại kỳ họp do thống nhất ý kiến đại biểu HĐND huyện và lãnh đạo tỉnh, Thường trực Huyện ủy - HĐND huyện tạm dừng lại để xem xét điều chỉnh cho phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương, bổ sung các căn cứ pháp lý theo đúng quy định và sẽ xem xét thông qua tại kỳ họp HĐND huyện gần nhất.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Thân Thị Ngọc Kiều - Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao về tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND, các Ban HĐND huyện, Ủy ban nhân dân huyện, và các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị và đảm bảo cho Hội đồng nhân dân huyện tiến hành kỳ họp thành công; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến xác thực và đề ra một số giải pháp tích cực góp phần cùng HĐND-UBND huyện giải quyết các yêu cầu đặt ra và tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Đồng thời, nêu ra một sốphương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong các tháng cuối năm 2020 mà HĐND huyện cần thực hiện để bảo đảm cho Nghị quyết HĐND được triển khai và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh, bà đề nghị các đồng chí được đại biểu HĐND huyện tín nhiệm thực hiện đúng chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được giao theo đúng luật định; Đối với các ông, bà được đại biểu tín nhiệm bầu bổ sung vào các chức danh trên cương vị mới bà Thân Thị Ngọc Kiều mong rằng các đồng chí sẽ đem hết tài năng, trí tuệ của mình phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà, xứng đáng với sự tin tưởng bầu chọn của đại biểu HĐND huyện.  

                                  Tiến Đạt - Văn phòng Huyện ủy và HĐND-UBND huyện
Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 649
  • Trong tuần: 19,796
  • Tất cả: 2,460,214