Thường trực Huyện ủy kiểm tra công tác xây dựng xã nông thôn nâng cao An Trường A

Vừa qua Tổ công tác Huyện ủy do đồng chí Trần Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Tổ trưởng; đồng chí Nguyễn Thanh Điền, Ủy viên Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, phụ trách địa bàn; cùng các ban, ngành huyện, đến làm việc tại xã An Trường A, huyện Càng Long về công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Thực hiện Quyết định 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 đến nay xã An Trường A đã đạt 05/19 tiêu chí chiếm 26,3 %. Các tiêu chí đạt, gồm tiêu chí 4: Điện, tiêu chí 9: Nhà ở dân cư, tiêu chí 15: Hành chính công, tiêu chí 16: Tiếp cận pháp luật, tiêu chí, tiêu chí 19: Quốc phòng và an ninh. Các tiêu chí còn lại chưa đạt và đạt một phần.

Tuy nhiên từ những kết quả đạt được cũng còn một số khó khăn như công tác huy động các nguồn lực để đóng góp xây dựng các công trình còn hạn chế; chưa có kế hoạch chi tiết để phân công trách nhiệm từng thành viên trong Ban chỉ đạo; công tác tuyên truyền chưa đi vào chiều sâu; công tác đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xuất khẩu lao động chưa được triển khai thực hiện.

(Đồng chí Trần Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo)

Qua nghe những phản ánh khó khăn, vướng mắc của xã và ý kiến phát biểu của các ngành huyện, đồng chí Trần Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo; thực hiện tốt tuyên truyền vận động nhân dân tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới; phân công cụ thể các ngành phụ trách tưừng lãnh vực; vận động tham gia Tổ hợp tác, kết hợp hướng dẫn, định hướng sản xuất và liên kết sản xuất; đăng ký nhãn hiệu, mã vạch, chỉ dẫn địa lý các sản phẩm nông nghiệp cho nhân dân; cán bộ được phân công phải nắm chắc địa bàn và tham gia trực tiếp trong công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao; làm tốt công tác phối hợp cùng các ngành các cấp, kịp thời đề xuất những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ; kiện toàn các ban Chỉ đạo để bộ máy hoạt động hiệu quả, kịp thời./.

Minh Kha
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 275
  • Trong tuần: 22,021
  • Tất cả: 3,213,122