Về việc giao nhiệm vụ có gắn nhiệm vụ Nhà nước cho Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh thực hiện trong năm 2019
Số ký hiệu văn bản 1162/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/05/2019
Ngày hiệu lực 13/05/2019
Trích yếu nội dung Về việc giao nhiệm vụ có gắn nhiệm vụ Nhà nước cho Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh thực hiện trong năm 2019
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1162qdub.pdf