Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
117/BC-UBND 14/05/2019 Báo cáo đánh giá tình hình gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia và việc thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số thay văn bản giấy Tải về
1182/QĐ-UBND 14/05/2019 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Thuận Tải về
1649/UBND-TTTT 14/05/2019 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020. Tải về
1179/QĐ-UBND 14/05/2019 Về việc phê duyệt Đề án thành lập Trạm quản lý, bảo vệ rừng liên huyện vùng giáp ranh huyện Bắc Bình thuộc tỉnh Bình Thuận và huyện Đức Trọng, huyện Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng Tải về
1180/QĐ-UBND 14/05/2019 Về việc thay thế thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận Tải về
1181/QĐ-UBND 14/05/2019 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Bình Thuận Tải về
1650/UBND-KGVXNV 14/05/2019 V/v công tác phối hợp tuyên truyền trực quan kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Tải về
1174/QĐ-UBND 14/05/2019 Về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hàm Thuận Nam để đấu giá quyền sử dụng đất Tải về
1162/QĐ-UBND 13/05/2019 Về việc giao nhiệm vụ có gắn nhiệm vụ Nhà nước cho Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh thực hiện trong năm 2019 Tải về
1063/QĐ-UBND 26/04/2019 Ban hành Quy định tổ chức đánh giá và khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Tải về