Càng Long: Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường phòng ngừa đối tượng vi phạm pháp luật tại cơ sở năm 2024.

Ngày 26/02, UBND huyện Càng Long ban hành Kế hoạch số 14 /KH-UBND về thực hiện Đề án "Tăng cường phòng ngừa đối tượng vi phạm pháp luật tại cơ sở" năm 2024.

Theo đó, mục tiêu kế hoạch là 100% đối tượng được rà soát, lập danh sách đủ điều kiện đề nghị Ban Chỉ đạo huyện ra quyết định bổ sung đưa vào diện quản lý, giáo dục theo Đề án năm 2024 và bàn giao cho cán bộ, công chức, hội viên các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội phối hợp quản lý, giáo dục.

Cuối năm, có ít nhất 25% đối tượng trong danh sách quản lý, giáo dục, cảm - hóa có kết quả đã sửa chữa, tiến bộ được loại ra khỏi diện quản lý, giáo dục; kéo giảm ít nhất có 5% tội phạm về TTXH; tỷ lệ đối tượng trong diện quản lý của Đề án tái phạm tội dưới 15%; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu công tác đề ra trong năm 2024.

Có ít nhất 90% đối tượng trong diện quản lý, giáo dục được tư vấn, hướng nghiệp; 10% được hỗ trợ đào tạo nghề; 10% được hỗ trợ tìm được việc làm.

Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, UBND huyện yêu cầu tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, nhất là lực lượng nòng cốt ở cơ sở để thực hiện có hiệu quả Đề án, góp phần kéo giảm tội phạm, vi phạm pháp luật do các đối tượng ở cơ sở gây ra, bảo đảm ổn định tình hình ANTT trên địa bàn huyện.

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa đối tượng vi phạm pháp luật tại cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2024, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án, nhất là bảo đảm việc khảo sát, rà soát đối tượng chính xác, đúng quy trình, tiến độ.

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo; thanh, chi quyết toán kinh phí thực hiện Đề án được bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Giao Công an huyện là cơ quan Thường trực có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Đề án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án năm 2024 trên địa bàn huyện./.

Minh Hiếu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 143
  • Trong tuần: 3 276
  • Tất cả: 3489812
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CÀNG LONG
- Đơn vị quản lý UBND huyện Càng Long - Số 274 QL 53, khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.3882005 - Fax: 0294.3882245
- Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Càng Long" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Designed by VNPT.