Càng Long triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Huyện ủy Càng Long ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 170-KH/TU, ngày 09/4/2024 của Ban Thường vụ Tinh ủy về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" và Kế hoạch số 172- KH/TU, ngày 09/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam".

Nhằm mục đích giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện nhận thức sâu sắc về nội dung cốt lỗi tác phẩm; tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, đồng thuận trong Nhân dân về chủ trương, đuờng lối đối ngoại của Đảng; khẳng định vai trò, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc, đường lối, sự lãnh đạo đúng đắn, những thành tựu vĩ đại của cách mạng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng; kiên định, kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước; khơi dậy niềm tự hào, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền những nội dung cốt lỗi của tác phẩm; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại đảng, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng; bảo vệ hình ảnh, uy tín của Đảng và đất nước, làm thất bại mọi âm muu chống phá, hành vi xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Tăng cường và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong toàn hệ thống chính trị của huyện về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam; làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về dân tộc Việt Nam anh hùng; việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết và nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng tới chi bộ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả gắn với các nhiệm vụ chính trị, công tác lịch sử Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, huyện. Bảo đảm truyền tải đầy đủ, sâu sắc, chân thực nội dung bài viết, có sức lan tỏa, lôi cuốn đối với mọi tầng lớp Nhân dân trong huyện.

Nội dung triển khai gồm: (1) Bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng"; (2)  Tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"; (3) Toàn văn nội dung phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 và tài liệu thông tin nội bộ về “Thành tựu đối ngoại Việt Nam trong nữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”./.

 
Minh KhaThống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 115
  • Trong tuần: 1 570
  • Tất cả: 3500392
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CÀNG LONG
- Đơn vị quản lý UBND huyện Càng Long - Số 274 QL 53, khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.3882005 - Fax: 0294.3882245
- Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Càng Long" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Designed by VNPT.