Huyện ủy Càng Long ban hành Chương trình hành động thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

Ngày 27/5 Ban Thường vụ Huyện ủy Càng Long ban hành Chương trình hành động số 31-CTr/HU, về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Chương trình hành động số 60-CTr/TU, ngày 22/4/2024 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Quan điểm chỉ đạo về chính sách xã hội là chính sách chăm lo cho con người, vì con người, lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực để phát triển bền vững đất nước; là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn xã hội; thể hiện đặc trưng, bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa; tăng trưởng kinh tế gắn với bảo đảm chính sách xã hội; tạo điều kiện để Nhân dân được thụ hưởng thành quả của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội theo hướng toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững; xây dựng và thực hiện chính sách xã hội phải đặt trong tổng thể quản lý phát triển xã hội bền vững; giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội, kiểm soát phân hóa xã hội, bảo đảm an sinh cho Nhân dân trong quá trình phát triển.

Đầu tư cho chính sách xã hội là đầu tư cho phát triển. Chú trọng huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, phù hợp với khả năng của nền kinh tế, thu nhập của Nhân dân, trong đó nguồn lực nhà nước đóng vai trò chủ đạo, nguồn lực của xã hội là quan trọng; kết hợp nguồn lực trong nước và ngoài nước. Đổi mới công tác quản lý nhà nước; tăng cường phân cấp, phân quyền; phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Nhà nước, tư nhân, tổ chức xã hội, cộng đồng và Nhân dân trong quản lý phát triển xã hội bền vững.

Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân; động viên sự tham gia tích cực của Nhân dân, doanh nghiệp; khơi dậy khát vọng phát triển, ý chí tự lực, tự cường; phát huy truyền thống tương thân tương ái, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Huyện ủy đặt mục tiêu tổng quát đến năm 2030, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và thông tin. Phát triển nguồn lao động chất lượng cao gắn với giải quyết việc làm bền vững. Đổi mới phương thức quản lý phát triển xã hội gắn với bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 bảo đảm 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được chăm lo toàn diện cả vật chất và tinh thần, có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú; tỷ lệ thất nghiệp chung dưới 2%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 39%; 32,59% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 100% hộ gia đình chăm sóc trẻ em dưới 36 tháng tuổi, phụ nữ mang thai, người cao tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định; bảo đảm mức sống tối thiểu cho người có hoàn cảnh khó khăn; trợ cấp xã hội cho hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo ; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi, tỷ lệ đi học đúng độ tuổi cấp tiểu học đạt 100%, cấp trung học cơ sở đạt 99%, 6,71 giường bệnh/1 vạn dân, 3,76 bác sĩ/1 vạn dân, trên 96% dân số tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ tiêm chủng mở rộng trên 95%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, trẻ thấp còi dưới 7,43%; 100% hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, 99,70% hộ gia đình sử dụng nước sạch theo quy chuẩn; 100% hộ gia đình, trường học, trạm y tế có công trình phụ hợp vệ sinh bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn; có 100% người dân ở vùng sâu, 100% các xã vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, xem các kênh phát thanh, truyền hình của quốc gia và địa phương.

Tầm nhìn đến năm 2045, cơ bản bảo đảm an sinh xã hội toàn diện và toàn dân, bảo đảm mức tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin, góp phần từng bước nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của người dân trên địa bàn huyện.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, Huyện ủy đề ra một số nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian tới (1) nâng cao nhận thức gắn với hành động quyết liệt của các ngành, các cấp; (2) nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý Nhà nước về chính sách xã hội; (3) thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; (4) nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững cho người lao động; (5) từng bước hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; (6) nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản có chất lượng; (7) đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả cung cấp dịch vụ xã hội; (8) đẩy mạnh hợp tác và tranh thủ nguồn lực trong và ngoài huyện trong thực hiện chính sách xã hội; (9) tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy vai trò của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong thực hiện chính sách xã hội./.

Minh KhaThống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 96
  • Trong tuần: 1 551
  • Tất cả: 3500373
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CÀNG LONG
- Đơn vị quản lý UBND huyện Càng Long - Số 274 QL 53, khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.3882005 - Fax: 0294.3882245
- Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Càng Long" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Designed by VNPT.