Càng Long: Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024

Ngày 30/5, UBND huyện ban hành kế hoạch số 68/KH-UBND về thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Càng Long năm 2024.

Theo đó, kế hoạch đề ra 3 mục tiêu cụ thể là

1. Trên cơ sở cập nhật, cụ thể hóa cơ sở lý luận và thực tiễn cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật, các Nghị định, Thông tư, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; kịp thời triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

2. Đề xuất giải pháp khoa học, công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu.

3. Xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn phù hợp với điều kiện đặc thù, phát huy thế mạnh của từng địa phương.

Kế hoạch thực hiện chương trình tập trung triển khai các nội dung như

Thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức xã hội và quảng bá thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ trong xây dựng nông thôn mới. Đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ phục vụ trong xây dựng nông thôn mới. Vận dụng kết quả nghiên cứu, xây dựng và nhân rộng các mô hình nông thôn mới trên cơ sở ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ để phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, xác định nội dung và giải pháp thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp có trách nhiệm; nghiên cứu nội dung và giải pháp hình thành, phát triển các mô hình khởi nghiệp, sáng tạo trong nông nghiệp nông thôn đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và thực hiện chuyển đổi số theo hướng “trí thức hóa nông dân".

UBND huyện yêu cầu tiếp tục quán triệt, triển khai mục tiêu, nội dung trong Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Càng Long giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 03/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024 góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường nông thôn; nâng cao chất lượng đời sống của người dân, thúc đẩy liên kết và thu hẹp khoảng cách giữa các vùng kinh tế, vùng sản xuất trên địa bàn huyện./.

Minh Hiếu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 92
  • Trong tuần: 1 547
  • Tất cả: 3500369
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CÀNG LONG
- Đơn vị quản lý UBND huyện Càng Long - Số 274 QL 53, khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.3882005 - Fax: 0294.3882245
- Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Càng Long" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Designed by VNPT.