Càng Long: Ban hành kế hoạch thực hiện Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030

Ngày 30/5, UBND huyện ban hành kế hoạch số 67/KH-UBND về tổ chức thực hiện Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030" trên địa bàn huyện Càng Long.

Theo đó, mục đích hướng đến là hát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, để từ đó các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và mọi người dân chủ động, tích cực tham gia bằng những hành động và việc làm cụ thể, góp phần thực hiện thành công chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện, của tỉnh.

Phong trào thi đua tập trung triển khai các nội dung như:

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và hiệu quả của công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập và mô hình học tập trong điều kiện nền kinh tế số, xã hội số; thi đua học tập suốt đời; phát huy sáng kiến, sáng tạo, giải pháp, khuyến khích và phát triển văn hóa học tập trong cộng đồng.

Rà soát, theo thẩm quyền xây dựng hoặc đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi, cơ hội học tập cho mọi người dân trên địa bàn. Đẩy mạnh hoạt động của các thiết chế giáo dục chính quy và không chính quy, thiết chế văn hóa, các trung tâm học tập cộng đồng, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho các đối tượng học tập suốt đời.

Triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp và tập trung nguồn lực, huy động sự tham gia, phối hợp của các tổ chức, cá nhân trong việc thúc đẩy xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Thi đua nâng cao năng lực sử dụng các công nghệ học tập hiện đại, chuyển đổi số trong các hoạt động học tập suốt đời; nâng cao năng lực số và năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người dân, thực hiện học tập mọi lúc, mọi nơi bằng nhiều phương pháp để phục vụ cho công việc đạt hiệu quả.

Thi đua đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, địa phương và xây dựng mô hình công dân học tập; xây dựng văn hóa học tập.

Thi đua tiếp cận kịp thời các xu thế và kinh nghiệm của các huyện, thành phố trong và ngoài tỉnh thực hiện tốt trong lĩnh vực giáo dục, học tập suốt đời, học tập trực tuyến trong hệ thống giáo dục mở, học tập từ xa...

Kế hoạch cũng đề ra tiêu chí thi đua đối với từng nhóm đối tượng và hình thức khen thưởng phù hợp trong đợt sơ kết giai đoạn 2023 - 2025 và tổng kết giai đoạn 2023 - 2030.

UBND huyện yêu cầu việc triển khai thực hiện các nội dung, hình thức của phong trào thi đua phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, đúng mục đích, linh hoạt, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng; gắn kết với cuộc vận động phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”./.

Minh HiếuThống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 95
  • Trong tuần: 1 550
  • Tất cả: 3500372
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CÀNG LONG
- Đơn vị quản lý UBND huyện Càng Long - Số 274 QL 53, khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.3882005 - Fax: 0294.3882245
- Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Càng Long" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Designed by VNPT.