Hoạt động sản xuất kinh doanh Quí I năm 2008
 Năm 2008 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết của Huyện Đảng bộ lần thứ IX, giai đoạn 2006 - 2010. Căn cứ vào Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện và kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Trong quí I năm 2008 Ủy ban nhân dân huyện Càng Long đã tập trung lãnh chỉ đạo, điều hành và triển khai tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực. Kết quả đạt được như sau:

1. Sản xuất Nông nghiệp:
    - Cây lúa: Vụ Đông – Xuân: Diện tích xuống giống 14.570 ha, đạt 100,48% kế hoạch (14.500ha), tăng 30 ha so với cùng kỳ (14.540 ha). Diện tích thu hoạch 12.774 ha, đạt 87,67% so diện tích xuống giống, năng suất ước đạt 6 tấn/ha.
    - Cây màu: Diện tích gieo trồng 2.957 ha, đạt 53,46% kế hoạch (5.480 ha). Trong đó:
      + Màu lương thực: 348 ha, diện tích thu hoạch 112 ha, đạt 32,18% diện tích xuống giống. Năng suất ước đạt 5,1 tấn/ha đối với bắp, 12 tấn/ha đối với khoai lang, khoai mì.
      + Màu thực phẩm: 2.609 ha, diện tích thu hoạch 1.289 ha, đạt 49,4 % diện tích gieo trồng. Năng suất ước đạt 19 tấn/ha đối với rau các loại, thu nhập bình quân gấp 1,5 lần so với trồng lúa.
    - Cây công nghiệp ngắn ngày: Diện tích gieo trồng 450 ha, đạt 34,8% kế hoạch (1.290 ha). Trong đó: Cây lác 444 ha, năng suất bình quân 6 tấn/ha; đậu phộng 5 ha; mía 01 ha.
    - Chăn nuôi:
      + Tiêm phòng vắc xin ngừa bệnh lỡ mồm long móng, phó thương hàn, dịch tả, trên đàn gia súc được 21.643 liều .
      + Tiêm phòng vắc xin ngừa cúm gia cầm cho 184.857 con gia cầm, trong đó: 53.471 con gà, 131.386 con vịt.
      +Tiêu hủy gia cầm nhập trái phép 1.050 con. Trong đó: vịt 800 con, gà 250 con.- Thủy sản:     Diện tích thả nuôi 450 ha, đạt 34,8% kế hoạch với trên 3 triệu con tôm, cá giống các loại. Trong đó: tôm càng xanh trên 482 ngàn con/39 ha, cá các loại trên 2,8 triệu con/97ha. Sản lượng thu hoạch 634 tấn, trong đó: Sản lượng nuôi trồng 387 tấn, sản lượng khai thác nội đồng 274 tấn.

2. Công tác Thủy lợi:
    - 
Ra quân làm thủy lợi nội đồng 8/8 xã - thị trấn đăng ký. Đến nay đã thực hiện nạo vét được 19 công trình, tổng chiều dài trên 12 km, khối lượng đào đấp 1.0659 m3; huy động 537 lực lượng, với 1.164 ngày công.
    - Nghiệm thu hết thời gian bảo hành công trình cống An Trường – Huyền Hội 1, An Trường – Huyền Hội 3a, 3b và cống Rạch Bưng; Kiểm tra thi công công trình cầu Nguyệt Trường, cầu Thiện Chánh, cầu Lộ Quẹo, cầu Tư Thời và cầu Lo Co, thuộc các xã; An Trường, An Trường A, Huyền Hội và Tân Bình.    - Kiểm tra cống, bọng kênh nội đồng ở các xã cánh A nhằm đảm bảo việc thu hoạch lúa Đông Xuân năm 2008.
    - Kê biên giải phóng mặt bằng công trình kênh cấp 2, từ vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn I như: Kênh Trung Thiên, Chín Trang, Kênh chữ Thập Phú Đức, Bờ vách ấp 4 thuộc các xã: Bình Phú, An Trường, An  Trường A, Nhị Long, Nhị Long Phú, kết quả đến nay đã kê biên được 700 hộ.

3. Công tác Địa chính – Tài nguyên và Môi trường:
 * Công tác Địa chính:
    - 
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu vực nông thôn đến nay được 76.471 giấy, diện tích 23.851 ha, đạt tỷ lệ 99,48% so với diện tích sử dụng; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu vực đô thị 2.369 giấy, diện tích 959,04 ha, đạt tỷ lệ 91,72% so với diện tích sử dụng.
    - Hoàn thành 532 hồ sơ, đăng ký, chuyển nhượng, thừa kế và chỉnh trang tư quyền sử dụng đất. Trích lục hồ sơ cho 170 hộ vay vốn phục vụ sản xuất.

 * Công tác Tài nguyên và Môi trường:
    - 
Kết hợp với Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường khảo sát chất lượng nguồn nước giếng tại xã Bình Phú.
    - Phối hợp Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra môi trường ở các xã: Huyền Hội, Tân Bình, Mỹ Cẩm và thị trấn Càng Long.

4. Giao thông:
    - 
Kết hợp Thanh tra giao thông tỉnh Trà Vinh giải tỏa các hộ buôn bán lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè tại các chợ như: chợ Càng Long, chợ Mỹ Huê, chợ Bình Phú, chợ Ba Si… đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên Đán.    - Kết hợp Sở Giao thông Vận tải tổ chức thi, cấp phép lái xe hạng A1 cho 552 thí sinh.
    - Hoàn tất chi trả bồi hoàn và triển khai thi công dự án cải tạo nâng cấp đường vào trung tâm các xã: Đại Phúc, Đại Phước, Nhị Long Phú.
    - Khảo sát xây dựng cầu Khương Hòa xã Phương Thạnh, đường liên khóm 3 – 4 – 6, thị trấn Càng Long và khóm 5 nối dài.

5. Xây dựng cơ bản:
    - 
Kết hợp các ngành chức năng kiểm tra xây dựng nhà ở theo Nghị định 216/2004/NĐ-CP, kết quả lập biên bản 17 trường hợp xây dựng trái phép, phạt tiền 6.940.000 đồng.
    - Cấp  mới 11 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đất ở, 01 giấp phép xây dựng.
    - Nghiệm thu hoàn tất danh mục công trình 2007; nghiệm thu, đưa vào sử dụng công trình Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhị Long và Phương Thạnh, nâng cấp sân vận động huyện.
    - Tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp; khảo sát công trình thuộc danh mục 2008; thi công đường nội bộ khu nhà ở cán bộ công chức khóm 6, thị trấn Càng Long.
    - Tiến hành mở thầu xây lắp công trình cụm quản lý hành chính xã Đức Mỹ.

6. Công nghiệp - tiểu thủ công  nghiệp:
    - 
Giá trị tổng sản lượng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp toàn ngành 46 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch (189 tỷ đồng). Các sản phẩm sản xuất chủ yếu như: xay xát lương thực, lao bóng gạo, chiếu lác xuất khẩu, mộc gia dụng, đan đát, sản xuất bánh kẹo, hàng thủ công mỹ nghệ…
    - Tiếp tục thi công xây dựng giai đoạn 2 làng nghề tiểu thủ công nghiệp xã Đức Mỹ.    - Chi trả bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng thi công cơ sở may Tín Đạt, tại xã Bình Phú, với tổng số tiền chi trả 02 đợt 01 tỷ 325 triệu đồng, chiếm 74% trên tổng giá trị bồi hoàn.

7. Phát triển điện nông thôn:
    - 
Phối hợp kiểm tra, giải tỏa đóng điện vận hành các tuyến điện hạ thế thuộc xã Huyền Hội.
    - Kết hợp với Trạm quản lý điện Nông thôn sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng công cộng phục vụ tết Nguyên Đán năm 2008, tổng giá trị 17,6 triệu đồng. Thi công xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng công cộng đoạn từ cầu Mỹ Huê đi ấp Cây Cách, với tổng vốn đầu tư 150 triệu đồng.
    - Phát triển mới 24 hộ sử dụng điện, nâng tổng số hộ sử dụng điện 36.226 hộ, đạt 96,06% tổng số hộ trên toàn huyện.

8. Kinh tế hợp tác:
    - 
Tổ chức Đại hội thường niên 03 Hợp tác xã: HTX điện Tiến Thành, HTX giết mỗ gia súc Thành Công, HTX điện An Trường, qua báo cáo tổng kết năm các hợp tác xã làm ăn tương đối hiệu quả.
    - Đến nay còn 01 trang trại còn trong thời hạn ưu đãi đầu tư (trang trại heo sinh sản); tiếp tục triển khai Quyết định 87 của UBND tỉnh về phát triển ưu đãi đầu tư về kinh tế trang trại.

9. Thương mại:
    - 
Phối hợp với Ban quản lý chợ Càng Long sắp xếp mặt bằng các hộ buôn bán trong dịp tết Nguyên Đán, an ninh tại chợ Càng Long và các xã được đảm bảo không xảy ra cháy nỗ, trộm cắp.
    - Kết hợp với các ngành liên quan giải tỏa các hộ bài bán lấn chiếm lòng lề đường, kết quả lập biên bản 06 hộ và nhắc nhở 32 hộ.

10. Khoa học công nghệ:
    - 
Tổ chức hội thảo và thu hoạch cá thát lát còm ở ấp số 2 xã Mỹ cẩm,  sản lượng thu họach 1.058 kg, lợi nhuận 12.992.000 đồng, đạt 60,84% so với lợi nhuận đề ra.
    - Tiến hành thẩm định dự án trồng cây ca cao xen trong vườn dừa cho 04 xã: Nhị Long, Nhị Long Phú, Mỹ Cẩm, Đức mỹ, với tổng diện tích 53 ha, tổng kinh phí thực hiện dự án 90 triệu đồng.

11. Bưu chính viễn thông:
    - 
Tổng doanh thu: 486 triệu đồng.
    - Phát triển mới 52 máy điện thoại cố định, nâng tổng số 14.728 máy, bình quân 9,1 máy/100 dân.

12. Tài chính – Tín dụng:
    - 
Tổng thu ngân sách 23 tỷ 441 triệu đồng. Trong đó thu theo dự toán 03 tỷ 361,7 triệu đồng, đạt 12,90% kế hoạch năm, so cùng kỳ năm trước tăng 01 tỷ 104,7 triệu đồng.
      Gồm các nguồn thu chủ yếu: ( Đến hết ngày 07/3/2008).
      + Thuế công thương nghiệp: 02 tỷ 558,4 triệu đồng, đạt 13,60% kế hoạch.
      + Thuế chuyển quyền sử dụng đất: 265,6 triệu đồng, đạt 16,6% kế hoạch.
      + Thuế nhà đất: 1,264 triệu đồng, đạt 0,4% kế hoạch.
      + Lệ phí trước bạ: 523,3  triệu đồng, đạt 24,5% kế hoạch.
      + Thu phí, lệ phí: 101,282 triệu đồng, đạt 8,1% kế hoạch.
      + Thu khác ngân sách: 87,34 triệu đồng.
    - Tổng chi ngân sách 16 tỷ 904 triệu đồng, trong đó chi theo dự toán 12 tỷ 234 triệu đồng, đạt 17,20% kế hoạch năm, so cùng kỳ năm trước giảm 848,3 triệu đồng.

13. Hoạt động ngân hàng:
    - 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:
      + Tổng nguồn vốn huy động trong kỳ 90 tỷ 253 triệu đồng.
      + Doanh số cho vay 68 tỷ  đồng.
      + Doanh số thu nợ 67 tỷ 653 triệu đồng.
      + Tổng dư nợ 233 tỷ 386 triệu đồng.
      + Nợ quá hạn 05 tỷ 297 triệu đồng, chiếm 2,89% trên tổng dư nợ.
    - Ngân Hàng Chính sách Xã hội:
      + Tổng nguồn vốn huy động trong kỳ 340 triệu đồng.
      + Doanh số cho vay 01 tỷ 019 triệu đồng.
      + Doanh số thu nợ 02 tỷ 074 triệu đồng.
      + Tổng dư nợ 60 tỷ 577 triệu đồng.
      + Nợ quá hạn 444 triệu đồng, chiếm 0,73% trên tổng dư nợ.
    - Ngân hàng Phát triển nhà:
      + Tổng nguồn vốn huy động trong kỳ 10 tỷ 915 triệu đồng.
      + Doanh số cho vay 35 tỷ 369 triệu đồng.
      + Doanh số thu nợ 29 tỷ 212 triệu đồng.
      + Tổng dư nợ 118 tỷ 730 triệu đồng.
      + Nợ quá hạn 01 tỷ 985 triệu đồng, chiếm 1,67% trên tổng dư nợ.Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 4
  • Trong tuần: 1 119
  • Tất cả: 3496160
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CÀNG LONG
- Đơn vị quản lý UBND huyện Càng Long - Số 274 QL 53, khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.3882005 - Fax: 0294.3882245
- Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Càng Long" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Designed by VNPT.