Huyện ủy Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp

Qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 26-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đông nhân dân các cấp, nhận thức của cấp ủy, chính quyền ngày càng được nâng lên, sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy sâu sắc hơn, sự phối kết hợp giữa các cơ quan liên quan ngày càng chặt chẽ và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định.

Trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động Hội đồng nhân dân đã từng bước được tăng cường, đổi mới, vừa đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, vừa góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân. Các Ban Hội đồng nhân dân tổ chức 33 đợt giám sát tại 43 đơn vị, 06  đợt khảo sát trên các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế và các vấn đề mà cử tri quan tâm. Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn đã tổ chức 175 cuộc giám sát với 790 kiến nghị. qua phân tích khách quan những mặt đạt được, chưa được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; từ đó đã có 345 kiến nghị, đề xuất giải pháp để các đơn vị, địa phương được giám sát có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. Đa số các kiến nghị đều được xem xét giải quyết cơ bản kịp thời, tạo niềm tin đối với cử tri.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã phối hợp tổ chức 168 đợt tiếp xúc cử tri thường xuyên với 10.860 lượt cử tri tham dự, có 1.435 ý kiến kiến nghị, trong đó 1.214 ý kiến, kiến nghị đã được giải tình trực tiếp tại hội nghị và được cử tri đồng tình nhất trí cao, tiếp thu và ghi nhận 221 ý kiến; Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn đã tổ chức tiếp xúc cử tri được 1.382 cuộc, có 67.047 lượt cử tri tham dự, có 8.649 ý kiến kiến nghị, có 8.061 ý kiến được giải trình tại chỗ, tiếp thu và ghi nhận 588 ý kiến. Qua theo dõi, 100% ý kiến, kiến nghị của cử tri được các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết kịp thời.

Thực hiện công tác tiếp công dân, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tiếp 18 lượt công dân, nhận 35 đơn, đã nghiên cứu phân loại chuyển 30 đơn đến các ngành chức năng xem xét giải quyết, nhận 30 công văn trả lời đơn công dân của các ngành chức năng, 05 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết đã chuyển tr lại cho người khiếu nại. Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn đã tiếp 279 lượt công dân, nhận 16 đơn, đã chuyển các ngành chức năng xem xét giải quyết 16 đơn.

Kỳ họp thứ Hai Mươi Mốt HĐND huyện, tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

Để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới Huyện ủy đưa ra một số giải pháp thực hiện như tiếp tục thực hiện Chỉ thị 26-CT/TU; Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân; nêu cao trách nhiệm trong công tác thẩm tra Đề án, báo cáo, các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, chủ động rà soát kỹ nội dung, đưa ra những vấn đề còn vướng mắc để giúp cho đại biểu có thêm thông tin, định hướng, thảo luận và quyết định. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tăng cường đi thực tế, theo dõi giám sát các cơ quan chức năng trong việc thực hiện quy định của pháp luật, nghị quyết Hội đồng nhân dân, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tiếp tục xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện chức năng quyết định và giám sát của Hội đồng nhân dân. Trong hoạt động giám sát cần có sự kết hợp hài hòa giữa giám sát của Hội đồng nhân dân với các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng, giám sát phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể. Chú trọng kiện toàn bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc cho Hội đồng nhân dân.

Minh Kha

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 711
  • Trong tuần: 7,716
  • Tất cả: 617,908