Càng Long tổng kết kết quả thực hiện giảm thủ tục hành chính trong Đảng

Ban Thường vụ Huyện ủy tổng kết thực  hiện kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 07/7/2015 gắn với Công văn 111-CV/TU, ngày 17/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong những năm qua Huyện ủy luôn xem giảm thủ tục hành chính trong đảng là một trong những nội dung quan trọng của hệ thống chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, từ đó cải cách thủ tục hành chính trong đảng được các cấp ủy Đảng, chi, đảng bộ  quan tâm thực hiện; xây dựng kế hoạch cách làm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; thống nhất thực hiện văn bản là cơ sở giúp chi, đảng bộ, đảng viên thực hiện đồng nhất 01 loại văn bản theo từng cấp, tránh sự chồng chéo trong thực hiện, giảm được số lượng văn bản không cần thiết.

Kết quả lãnh đạo thực hiện đồng bộ 10 loại văn bản dành cho Đảng bộ cơ sở được nâng cao chất lượng về sự chuẩn xác, thông tin nhanh kịp thời, nâng cao sự nhận thức về soạn thảo văn bản của các cấp ủy góp phần làm tốt công tác tham mưu ở cơ sở. Kết quả  lãnh đạo thực hiện đồng bộ 07 loại văn bản dành cho Chi bộ cơ sở tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong đảng đảm bảo đầy đủ, bám sát theo 07 nội dung cơ bản đạt theo yêu cầu; thực hiện 07 loại văn bản dành cho Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở tổ chức thực hiện đầy đủ; đối với các chi bộ ấp, khóm còn một vài văn bản chưa thực hiện kịp thời cụ thể việc xây dựng nghị quyết năm của chi bộ chưa xây dựng đầy đủ nội dung thứ 3 về chương trình kiểm tra, giám sát; thực hiện 05 loại văn bản đối với đảng viên cơ bản thực hiện đầy đủ theo đúng 05 nội dung của công văn yêu cầu.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai và thực hiện giảm thủ tục hành chính trong đảng, một số cấp ủy, chi bộ chưa thường xuyên phản ánh tình hình thuận lợi, khó khăn; chưa thống nhất được việc đồng bộ các loại văn bản chung; một số cấp ủy, đảng viên chưa thường xuyên nghiên cứu văn bản nên việc thực hiện đôi lúc chưa đúng theo qui định; mẫu hướng dẫn về đăng ký dân vận khéo và đánh giá theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 chưa cụ thể gây khó khăn cho các chi bộ thực hiện.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt cho cán bộ đảng viên thực hiện có hiệu quả, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng về giảm thủ tục hành chính trong Đảng; thường xuyên kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện nhiệm vụ để uốn nắn, rút kinh nghiệm kịp thời, phát huy sự chủ động vai trò tham mưu trong công tác xây dựng Đảng phù hợp với tình hình ở cơ sở; đưa nội dung giảm thủ tục hành chính trong đảng thành tiêu chí đánh giá  chất lượng chi bộ và đảng viên hằng năm, thực hiện thí điểm nhân rộng mô hình, điển hình tập thể, cá nhân./.

Minh Kha
Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 2491
  • Trong tuần: 31,760
  • Tất cả: 1,445,710