Sở Nội vụ tập huấn cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp cơ sở

Ngày 08/9/2022, Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh phối hợp với UBND huyện Càng Long tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Đến dự có ông Huỳnh Công Tín, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện và gần 100 Cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại các xã, thị trấn. 

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng ông Huỳnh Công Tín, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện xem công tác bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo làm nội dung rất quan trọng và thiết thực. Qua đó làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân có đạo nghiêm chỉnh chấp hành  đường lối của Đảng,  chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao cảnh giác về thủ đoạn  hoạt động diễn biến hòa bình  trên lĩnh vực tín ngưỡn, tôn giáo  của các thế lực thù địch; củng cố và tăng cường đoàn kết đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy những giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp của tôn giáo, phát huy các nguồn lực của tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước..

Cán bộ, công chức dự lớp bồi dưỡng làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo

Lớp Bồi dưỡng được nghe ông Lê Văn Tịnh, Trưởng Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ triển khai 02 chuyên đề về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay; công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo đối với các tôn giáo trên địa bàn./.

Thành Thái  

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 62
  • Hôm nay: 2261
  • Trong tuần: 22,398
  • Tất cả: 1,903,016