Càng Long sơ kết 6 tháng thực hiện Đề án 06 của Chính phủ

Ngày 13/9, huyện Càng Long tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và triển khai Kế hoạch thực hiện những tháng cuối năm 2022. Ông Nguyễn Văn Nhủ, Chủ tịch UBND huyện – Tổ trưởng, chủ trì hội nghị

Ông Nguyễn Văn Nhủ, Chủ trì buổi hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho biết thời gian qua, các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện nghiêm túc; lực lượng Công an các cấp trong huyện đã làm tốt vai trò thường trực tham mưu và tích cực phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06. Đến nay, cơ bản đã hoàn thành các các nhóm nhiệm vụ đúng theo tiến độ đề ra; ý thức, tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện Đề án 06 của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương được nâng lên, bước đầu đã tạo sự đồng thuận của người dân, các doanh nghiệp trên địa bàn; tạo tiền đề cơ bản để đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 trong thời gian tới. Đến nay, công tác triển khai thu nhập hồ sơ căn cước công dân được 136.983 hồ sơ và định danh điện tử  cho trên 2.637  trường hợp đủ 14 tuổi trở lên; Công an huyện chỉ đạo công an xã, thị trấn thực hiện thông báo số định danh cá nhân cho nhân dân trên địa bàn huyện để thực hiện các giao dịch, thủ tục hợp pháp và triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân. Bên cạnh đó phối hợp triển khai nhóm phát triển ứng ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 05 nhóm tiện ích với các ngành y tế, bảo hiểm xã hội, Tư pháp, Lao động Thương binh và xã hội.. và các nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế xã hội, thương mại dịch vụ đạt theo yêu cầu đề ra. Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện Đề án 06 các ngành địa phương còn gặp những khó khăn vướn mắc cần phải tiếp tục khắc phục và tháo gở trong thời gian tới.

 

Phát biểu kết luận hội nghị ông Nguyễn Văn Nhủ, Chủ tịch UBND huyện – Tổ trưởng ghi nhận sự nổ lực của các ngành, địa phương trong thời gian qua. Để thực hiện có hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn huyện đảm bảo tiến độ đề ra, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, thành viên Tổ công tác Đề án 06, UBND các xã, thị trấn thường xuyên đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch triển khai đề án; Rà soát, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ Đề án 06; Kiện toàn Tổ công tác, Tổ giúp việc triển khai đề án từ cấp huyện, cấp xã. Định kỳ kiểm tra, theo dõi, rà soát các kết quả và nội dung nhiệm vụ, đối chiếu với các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể của Đề án 06, sớm kiến nghị về tỉnh những hạn chế khó khăn có liên quan và tình hình thực tiễn triển khai tại đơn vị, địa phương để cập nhật, báo cáo, điều chỉnh công tác triển khai cho phù hợp, đạt hiệu quả. Đồng thời định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan thường trực theo quy định./.

Minh Hùng

Đài TT Càng Long
Thống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 2317
  • Trong tuần: 22,454
  • Tất cả: 1,903,072