Càng Long mạnh dạng chuyển đổi đất kém hiệu quả sang trồng hoa màu, cây trái

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững của huyện. Nhằm tăng năng suất và sản lượng trên đơn vị diện tích, trong 9 tháng đầu năm 2021 huyện Càng Long đã chuyển đổi được 488,22 ha từ lúa năng suất thấp và vườn tạp sang trồng các loại cây trồng khác có hiệu quả. Trong đó chuyển đổi sang trồng màu 9,25 ha; trồng lát 03 ha; trồng dừa 220,75 ha; trồng cây ăn trái 169,33 ha bao gồm cây thanh long và cây có múi. 

 

Nông dân xã Đức Mỹ chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng lát

 

Đồng thời, áp dụng tiến bộ kỹ thuật về giống, công nghệ để cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu, nhằm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. Từ công tác tuyên truyền, nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả để chuyển sang trồng các loại cây có giá trị cao, phù hợp với thổ nhưỡng; thị trường trong và ngoài huyện. Để nâng cao hiệu quả trong công tác chuyển đổi cây trồng trên đất lúa, trong thời gian tới huyện Càng Long chỉ đạo việc rà soát ở từng diện tích lúa kém hiệu quả, gắn với quy hoạch sản xuất. Cùng với đó, huyện đã xây dựng đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng chi tiết, cụ thể, trong đó khuyến khích phát triển mô hình phù hợp, cả điều kiện canh tác với thị trường tiêu thụ. Ưu tiên mở rộng những mô hình có đầu ra ổn định. Cùng với đó chú trọng việc sản xuất gắn kết chặt chẽ “4 nhà”, nhất là mối liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân nhằm giúp giảm bớt các khâu trung gian trong chuỗi giá trị sản phẩm nông sản, nâng cao giá trị gia tăng và sản xuất bền vững.

 

 Từ những giải pháp nói trên, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích tụ đất đai và áp dụng cơ giới hóa trên địa bàn huyện Càng Long đã góp phần tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất canh tác, nâng cao thu nhập cho nông dân và thực hiện thành công nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo lộ trình mà huyện đã đề ra./.

Minh Hùng

Đài TT Càng Long

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 1121
  • Trong tuần: 10,316
  • Tất cả: 978,554