Càng Long tập trung phát triển các sản phẩm du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 22/5, UBND huyện ban hành kế hoạch số 64/KH-UBND về thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới huyện Càng Long năm 2024.

 
anh tin bai

Hộ kinh doanh du lịch cộng đồng tại Cồn hô xã Đức Mỹ

Theo đó, mục tiêu chung nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái trên địa bàn huyện, nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị và phát triển bền vững.

Mục tiêu cụ thể là phấn đấu Cồn hô được công nhận điểm du lịch cộng đồng; phát triển các sản phẩm du lịch nông thôn gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái trên địa bàn huyện; 50% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

 

anh tin bai

Sản phẩm Mứt Võ Bưởi đạt OCOP 3 sao của  hộ kinh doanh Đặt sản Ba Khải

Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với quá trình chuyển đổi số và kết nối trên trang quảng bá, xúc tiến du lịch bằng công nghệ số.

Hỗ trợ đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch; bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ thuật phục vụ khách du lịch.

Kế hoạch tập trung vào các nội dung: (1). Nâng cấp, đầu tư phát triển điểm du lịch nông thôn gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; (2). Phát triển sản phẩm du lịch nông thôn; (3). Xây dựng và triển khai các mô hình thí điểm về phát triển du lịch nông thôn theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững; (4). Truyền thông, tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch nông thôn.

Trong đó, tập trung phát triển sản phẩm du lịch có chất lượng, đa dạng, khác biệt, gắn với bản sắc, đặc trưng địa phương, có tính trải nghiệm và giá trị gia tăng cao, theo định hướng của thị trường và phù hợp với nhu cầu của từng địa phương. Đa dạng hóa sản phẩm, chú trọng phát triển sản phẩm mới, có tính cạnh tranh cao, bắt kịp với xu hướng và thị hiếu của khách du lịch.

UBND huyện yêu cầu Các phòng, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu được đề ra trong Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Càng Long giai đoạn 2021 - 2025./.

 
Minh HiếuThống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 114
  • Trong tuần: 1 569
  • Tất cả: 3500391
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CÀNG LONG
- Đơn vị quản lý UBND huyện Càng Long - Số 274 QL 53, khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.3882005 - Fax: 0294.3882245
- Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Càng Long" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Designed by VNPT.