Càng Long Thực hiện mô hình “Phát huy tài dân, sức dân - lợi cho dân”

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành kế hoạch thực hiện mô hình “Phát huy tài dân, sức dân - lợi cho dân”. Nội dung chính của mô hình là Tổ chức các cuộc họp, báo cáo, thông tin cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, quần chúng Nhân dân về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; cung cấp những thông tin cần thiết, những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, những quy định pháp luật...có liên quan mật thiết đến đời sống thường ngày của người dân địa phương; lắng nghe, tiếp thu, giải thích, cam kết giải quyết, xử lý hoặc đề xuất với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp giải quyết, xử lý các hạn chế, khuyết điểm, vấn đề nổi cộm, bức xúc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân cơ sở.

Nhằm mục đích cụ thể hóa tư tưởng “Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân ” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phương châm“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được Đảng ta khẳng định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện việc mở rộng dân chủ; gợi mở những vấn đề để Nhân dân mạnh dạn đóng góp trí lực, tài lực nhằm xây dựng quê hương, đất nước; lắng nghe, tôn trọng ý kiến chính đáng của Nhân dân, chủ động nắm bắt, tiếp nhận, giải quyết, xử lý hoặc phối hợp, đề xuất hướng giải quyết kịp thời, hiệu quả, tạo đột phá đối với những vấn đề cán bộ, đảng viên, Nhân dân quan tâm, bức xúc, nhất là giải quyết lợi ích chính đáng của Nhân dân, phòng ngừa và xử lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; tiếp tục xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền.

Nhằm thực hiện tốt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở với nhân dân, tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, gần dân, hiểu dân, tranh thủ sự đồng thuận của người dân; qua đó, huy động tài dân, sức dân, của dân kết hợp với nguồn lực của Nhà nước để tập trung thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện ủy, đem lại lợi ích cao nhất cho Nhân dân, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các ngành, các cấp trong huyện cần tăng cường tuyên truyền phối hợp với vận động và phát huy sức của mọi người dân để thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức thực hiện mô hình “Phát huy tài dân, sức dân - lợi cho dân” nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; tổ chức thực hiện phải hiệu quả; mỗi xã, thị trấn xây dựng mô hình, chọn điểm chỉ đạo rút kinh nghiệm nhân rộng những mô hình phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương; nêu cao trách nhiệm, tinh thần phối hợp, quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực của từng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn các xã - thị trấn, ấp, khóm./.

 

 

 

Minh KhaThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 4
  • Trong tuần: 1 119
  • Tất cả: 3496160
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CÀNG LONG
- Đơn vị quản lý UBND huyện Càng Long - Số 274 QL 53, khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.3882005 - Fax: 0294.3882245
- Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Càng Long" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Designed by VNPT.