Càng Long triển khai Kế hoạch khảo sát dư luận xã hội về giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Ngày 23/6/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy có Công văn số 1181-CV/HU về việc Triển khai Kế hoạch số 78-KH/BTGTU, ngày 20/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc khảo sát dư luận xã hội về “Giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới sau khi được công nhận danh hiệu Nông thôn mới ở cấp xã, cấp huyện”

(Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh công nhận xã Nông thôn mới nâng cao năm 2020)

Thường trực Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm đầu mối triển khai thực hiện tốt các nội dung yêu cầu tại Kế hoạch số 78-KH/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Các phòng, ban, ngành huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Càng Long có trách nhiệm phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện tốt công tác khảo sát dư luận xã hội về “Giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới sau khi được công nhận danh hiệu Nông thôn mới ở cấp xã, cấp huyện”; tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc khảo sát đạt chất lượng theo kế hoạch đề ra, phản ảnh chính xác những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện đối với kết quả xây dựng nông thôn mới.

Kế hoạch khảo sát nhằm đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Qua đó, phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện cũng như giám sát xây dựng nông thôn mới của các địa phương; đề ra nhiệm vụ, giải pháp giử vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao; tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong nội bộ Đảng và Nhân dân.

Cuộc khảo sát được tiến hành nghiêm túc, khách quan, phản ánh chính xác những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Đối tượng khảo sát trực tiếp là cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại một số xã đang triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nội dung phiếu khảo sát chủ yếu liên quan đến kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; sự hài lòng và những kiến nghị của người dân về các vấn đề liên quan đến xây dựng nông thôn mới; các giải pháp giử vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao...

Minh Kha

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 4645
  • Trong tuần: 21,543
  • Tất cả: 2,052,606