Càng Long: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu

UBND huyện Càng Long vừa ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 28/3/2024 về hỗ trợ xã đạt tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024.

Theo đó, mục đích hướng đến nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong đó tập trung hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm góp phần xây dựng hoàn thành nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, gắn với nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Kế hoạch tập trung triển khai, tuyên truyền, cung cấp thông tin quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan như: Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Dân chủ ở cơ sở, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tổ cáo...

Phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp cận pháp luật cấp xã đảm bảo nắm vững kiến thức chuyên môn để tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ đúng quy định, có chất lượng, hiệu quả, tập trung vào kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cung cấp thông tin, truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật, hóa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý... nhất là nắm vững các chỉ tiêu, tiêu chí, điểm số, cách chấm điểm, đánh giá, công nhận, công bố, báo cáo kết quả cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Tiếp tục phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý cho đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý theo quy định; tăng cường công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cuộc sống của người dân, góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu trong xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình các xã thực hiện các văn bản, quy định về đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật đối với xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, tái công nhận xã nông thôn mới nâng cao.

UBND huyện yêu cầu thực hiện phải có trọng tâm, trọng điểm, thời gian, tiến độ thực hiện, chủ động hỗ trợ đánh giá, hoàn thiện hồ sơ và tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật tại huyện và các xã như: Đại Phúc, Nhị Long. Đồng thời, kiểm tra tiêu chí tiếp cận pháp luật đối với các xã tái công nhận nông thôn mới nâng cao./.

Minh HiếuThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 4
  • Trong tuần: 1 119
  • Tất cả: 3496160
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CÀNG LONG
- Đơn vị quản lý UBND huyện Càng Long - Số 274 QL 53, khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.3882005 - Fax: 0294.3882245
- Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Càng Long" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Designed by VNPT.