Càng Long: Ban hành kế hoạch tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam năm 2023
Phòng Văn hoá và Thông tin ban hành kế hoạch tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam trên địa bàn huyện Càng Long năm 2023.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của kế hoạch là bằng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiết thực, phù hợp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân đối với việc giử gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Kế hoạch đề ra 3 mục tiêu cụ thể gồm: Mục tiêu 1: Trao đổi kinh nghiệm trong nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp (cấp xã; ấp, khóm) để tham gia quản lý, chỉ đạo, thực hiện kế hoạch; chỉ tiêu cơ bản cần đạt nhằm thực hiện mục tiêu 1 là cán bộ liên quan đến quản lý, chỉ đạo, thực hiện kế hoạch cấp  xã, ấp thuộc địa bàn triển khai kế hoạch được triển khai nghiệp vụ do Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức. Mục tiêu 2: Cung cấp tài liệu nhằm nâng cao hiệu quả của kế hoạch; chỉ tiêu cơ bản cần đạt được nhằm thực hiện mục tiêu 2 là cấp xã, ấp thuộc địa bàn triển khai kế hoạch được cấp tài liệu phục vụ cho việc cung cấp kiến thức, kỹ năng phục vụ việc nâng cao hiệu quả của kế hoạch. Mục tiêu 3: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; Các chỉ tiêu cơ bản cần đạt được nhằm thực hiện mục tiêu 3 là thực hiện chuyên mục tuyên truyền, giáo dục liên quan đến giử gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình trên trang tin điện tử, đài truyền thanh huyện và Trạm truyền thanh xã. Hàng tháng, các ấp của xã triển khai đều có buổi sinh hoạt có nội dung tuyên truyền, giáo dục liên quan đến giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức lối sống, cách ứng xử trong gia đình.

          Những nhiệm vụ chủ yếu tập trung thực hiện để đạt được mục tiêu của kế hoạch là:

          Nội dung tài liệu phục vụ việc triển khai thực hiện kế hoạch: (1) Những vấn đề cần tập trung quảng bá, tuyên truyền, giáo dục gồm: Những giá trị truyền thống quý báu của gia đình, của dân tộc được gia đình gìn giữ, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Quy tắc ứng xử trong gia đình (gồm: tiêu chí ứng xử vợ chồng, tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà, tiêu chí ứng xử của anh chị em…) Những giá trị nhân văn mới hiện nay gia đình cần tiếp thu, đề cao. (2) Những biểu hiện cần phê phán gồm: Sự xuống cấp của các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình; lối sống thực dụng, ích kỷ; tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, rượu chè, mại dâm; tảo hôn; bạo lực trong gia đình; xâm hại trẻ em; thiếu sự quan tâm đến trẻ em; thiếu sự quan tâm đối với người già; những biểu hiện tiêu cực trong hôn nhân gia đình… Tất cả các loại tài liệu trên sẽ được Phòng hóa và Thông tin phân bổ đến xã, ấp triển khai thực hiện.

          Tuyên truyền, giáo dục thông qua sinh hoạt tại các ấp triển khai: (1) Hình thức là sinh hoạt chuyên đề hoặc một trong các nội dung của các cuộc họp, sinh hoạt của ấp, mỗi tháng 01 hoặc 02 lần/ấp. (2) Đơn vị thực hiện: Ban quản lý xã và Ban quản lý các ấp triển khai. (3) Thời gian: Từ tháng 4 đến hết tháng 9 năm 2023.

          Tài liệu, phương tiện phục vụ việc tuyên truyền, giáo dục: (1) Hình thức:  huyện cấp tài liệu cho xã và các ấp triển khai; cấp xã có thể nhân bản tài liệu để tuyên truyền cho các ấp còn lại. (2) Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. (3) Thời gian: Đến quí III năm 2023.

          Kiểm tra - giám sát: (1) việc kiểm tra giám sát do Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với UBND các xã, thị trấn. (2) Thời gian: Cả năm 2023.

          Phạm vi thực hiện của kế hoạch là trong năm 2023, địa bàn triển khai tại 14 xã, thị trấn (mỗi xã, thị trấn chọn 2 ấp, khóm); mỗi ấp, khóm được hỗ trợ kinh phí hoạt động 500.000 đồng/năm.

Minh Hiếu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 54
  • Trong tuần: 1 266
  • Tất cả: 3495191
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CÀNG LONG
- Đơn vị quản lý UBND huyện Càng Long - Số 274 QL 53, khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.3882005 - Fax: 0294.3882245
- Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Càng Long" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Designed by VNPT.