Càng Long nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thực hiện Quy định số 784-QĐ/TU, ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ và ngày sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi, tổ hội, phân hội”. 

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt giúp đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên và cấp ủy giao. Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Ngày 21/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định số 395-QĐ/HU phân công Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện phụ trách địa bàn.

 

(Đồng chí Huỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư Huyện ủy – Đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị Trà Vinh, làm việc với Chi bộ ấp Ngã Hậu, xã Tân Bình)

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện phụ trách địa bàn có sắp xếp thời gian dự sinh hoạt lệ chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy. Ban Chi ủy chi bộ có chuẩn bị nội dung, chương trình họp lệ đảm bảo đầy đủ theo hướng dẫn của cấp trên, tổ chức sinh hoạt đảng đúng thời gian theo nội dung chương trình, thể hiện đảm bảo 3 tính chất trong sinh hoạt; Đảng viên tham dự sinh hoạt lệ tương đối đầy đủ, nghiêm túc, trong cuộc họp tích cực phát biểu ý kiến đóng góp xây dựng chi bộ.

Các đồng chí Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, thị trấn chỉ đạo và tham gia sinh hoạt các chi bộ trực thuộc để theo dõi nắm chắc tình hình và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại chi bộ. Từ đó tâm trạng của cán bộ và đảng viên luôn được ổn định, có tư tưởng lập trường vững vàng, nói đi đôi với làm và thực hiện đúng theo Qui định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình cao với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt là Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy, các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Trung ương.

Tuy nhiên Ban Thường vụ Huyện ủy cũng nhận định còn một số khó khăn như công tác quán triệt các văn bản của cấp trên còn hạn chế, một số chi bộ chưa đi sâu công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; đánh giá chưa sát tình hình tư tưởng đảng viên, nhận xét chưa đầy đủ các nội dung khắc phục, sửa chữa những hạn chế, thiếu sót sau kiểm điểm; Có trường hợp ý kiến phát biểu chưa đi sâu vào những mặt cộng tác mang tính trọng tâm...

Qua theo dõi tình hình tham gia sinh hoạt chi bộ cơ sở cũng như việc tổng hợp báo cáo của Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị từng thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ từ huyện đến cơ sở, lãnh đạo các phòng, ban, đã được phân công tham dự sinh hoạt chi bộ phải nâng cao vai trò trách nhiệm hơn nửa trong việc tham dự sinh hoạt định kỳ ở chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đúng theo tinh thần Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Các đồng chí được phân công tham dự sinh hoạt lệ chi bộ phải nghiêm túc thực hiện dự họp đầy đủ theo quy định, đồng thời phải báo cáo kết quả bằng văn bản qua Ban Tổ chức Huyện ủy để tổng hợp, trình Thường trực Huyện ủy ký ban hành gửi về Tỉnh đúng theo quy định./.

Minh Kha

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 318
  • Trong tuần: 17,112
  • Tất cả: 1,908,276