Càng Long tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ban Thường vụ Huyện ủy vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Dự và Chủ trì Hội nghị có các đồng chí Huỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư Huyện ủy – Đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Trà Vinh; đồng chí Trần  Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Nhủ, phó Bí thư – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; dự hội nghị có các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, các tổ chức chính trị, xã hội huyện; Bí thư Đảng ủy các xã, thị tr

anh tin bai

(Quang cảnh Hội nghị)

Trong thời gian qua, Huyện ủy đã kịp thời chỉ đạo triển khai, quán triệt và cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị từ đó tổ chức thực hiện thống nhất trong nội bộ Đảng, sự đồng tình ủng hộ của quần chúng Nhân dân; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có sự chuyển biến tích cực, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ đảng viên được chú trọng trên cơ sở thực hiện nghiêm, hiệu quả tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát huy ưu điểm, uốn nắn hạn chế và xử lý ngiêm các trường hợp vi phạm; tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo đảng viên; triển khai nhiều giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ đảng viên, đặc biệt là chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng đi vào nền nếp và đi vào chiều sâu, từ đó khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị..., kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, chỉ đạo, điều hành thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội hằng năm và nhiệm kỳ cơ bản đạt kế hoạch đề ra; tăng cường lãnh, chỉ đạo công tác cải cách hành chính. Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, nâng cao chất lượng công tác hòa giải cơ sở; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; các vụ việc tồn đọng kéo dài; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và Nhân dân; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bộ máy các cơ quan tư pháp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng các hoạt động.

Sự lãnh đạo của Đảng đối với Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội được tăng cường; định kỳ 6 tháng, năm Ban Thường vụ nghe các đoàn thể báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, phản ảnh những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị giải pháp đối với sự lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy; chất lượng hoạt động của Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể chính trị, xã hội ngày càng được nâng lên, khẳng định vị trí trung tâm là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với mọi tầng lớp Nhân dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tập hợp và vận động quần chúng Nhân dân trong chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương, nhất là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

anh tin bai

(đồng chí Huỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư Huyện ủy kết luận Hội nghị)

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các ngành, các xã, thị trấn và ý kiến của các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy; Đồng chí Huỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư Huyện ủy – Đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Trà Vinh đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, để phát huy hơn nữa trong thời gian tới đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo công tác tư tưởng; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận 01 của Bộ Chính trị; Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên;ng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ, thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình về nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phân công, bố trí, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng; chú trọng kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới trực tiếp và người đứng đầu cấp ủy; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, trước hết là cần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên theo mô hình “chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt” tạo sự chuyển biến thật sự căn bản trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng./.

Minh Kha
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 63
  • Trong tuần: 2 830
  • Tất cả: 3490378
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CÀNG LONG
- Đơn vị quản lý UBND huyện Càng Long - Số 274 QL 53, khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.3882005 - Fax: 0294.3882245
- Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Càng Long" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Designed by VNPT.