Càng Long khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới

Ngày 12/3, Trung tâm Chính trị huyện Càng Long tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới  khóa 1 năm 2024. Đến dự có ông Phạm Hoàng Em, Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy; ông Phạm Văn Tám, Phó giám đốc trung tâm Chính trị huyện Càng Long; tham gia học tập có 70 học viên từ các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Càng Long. 

anh tin bai

Lớp bồi dưỡng Đảng viên mới  khóa 1 năm 2024 được diễn ra từ ngày 12/3 đến ngày 26/3/2024. Các học viên sẽ tiếp thu các nội dung: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tường, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở;  Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời các học viên tiếp thu thêm 05 chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh: Chuyên đê 1: Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; Chuyên đề 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam; Chuyên đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân, xây dụng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và đại đoàn kết toàn dân; Chuyên đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triền kinh tế, văn hóa xây dựng con người; Chuyên đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng. 

anh tin bai
 

Việc bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới là một trong những yêu cầu quan trọng để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho mỗi đảng viên, tiếp tục phấn đấu, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng chi - đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là điều kiện để xét chuyển đảng chính thức cho các đảng viên dự bị theo qui định của Điều lệ Đảng./.

 

 

Thành TháiThống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 113
  • Trong tuần: 1 568
  • Tất cả: 3500390
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CÀNG LONG
- Đơn vị quản lý UBND huyện Càng Long - Số 274 QL 53, khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.3882005 - Fax: 0294.3882245
- Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Càng Long" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Designed by VNPT.