Càng Long tiếp thu Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Chiều ngày 17/02/2023, tại điểm cầu trực tuyến của huyện và các xã, thị trấn, Huyện ủy Càng Long tổ chức tiếp thu chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 44-KH/TU, ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xét chọn Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2025. Hội nghị do Tỉnh ủy tổ chức triển khai, quán triệt.

Tại hội nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trưởng, phó các ban, ngành đoàn thể huyện; cán bộ lãnh đạo các xã, thị trấn đã nghe Hội nghị báo cáo các chuyên đề gồm: Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới”; Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023; Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW, ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Báo cáo kết quả tổ chức hoạt động sáng tác, quảng bá đợt I, giai đoạn 2021 - 2025. Công bố quyết định, khen thưởng các tập thể, cá nhân có tác phẩm đạt giải sáng tác đợt I, giai đoạn 2021 - 2025.

(các đại biểu nghe Tỉnh ủy triển khai các chuyên đề)

Nội dung chuyên đề học tập năm 2023 gồm ba phần: Nội dung cốt lõi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng, tạo động lực khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới; Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới.

Hội nghị học tập và triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng ý nghĩa, thiết thực giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức, tiếp thu sâu sắc những bài học quý giá về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, khơi dậy trong mỗi người lòng tự hào, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới, cố gắng vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

Minh Kha

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 41
  • Hôm nay: 503
  • Trong tuần: 19,372
  • Tất cả: 2,468,460