UBND huyện Càng Long sơ kết tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội quí I năm 2023

Ngày 23/3, UBND huyện Càng Long tổ chức hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế, xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023. Ông Nguyễn Văn Nhủ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Cảnh buổi hội nghị

Trong quý I, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai đồng bộ, quyết liệt các Nghị quyết của trung ương, của tỉnh, huyện về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Trên lĩnh vực kinh tế tổng giá trị sản xuất các ngành ước đạt 3.587 tỷ đồng, thu ngân sách Nhà nước 177 tỷ 777 triệu đồng; chỉ đạo bà con nông dân thu hoạch dứt điểm vụ lúa Đông Xuân năng suất 5,29 tấn/ha; tổng diện tích gieo trồng hoa màu 26.760,22 ha; Thủy sản sản lượng thu hoạch 1.238,9 tấn; tổ chức ký kết đăng ký xây dựng sản phẩm OCOP năm 2023; đến nay huyện có 28 sản phẩm OCOP 14/14 xã - thị trấn đều có sản phẩm OCOP; Hoàn thành hồ sơ phục vụ Đoàn Kiểm tra tỉnh đến kiểm tra công nhận 02 xã Mỹ Cẩm, Phương Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã An Trường đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; các ngành thương mại dịch vụ được phục hồi và có bước phát triển. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, tập trung nâng cao chất lượng dạy và học; Công tác đền ơn, đáp nghĩa, an sinh xã hội được quan tâm; Chỉ đạo rà soát nhu cầu lao động để có kế hoạch đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và vận động xuất khẩu lao động Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện tốt, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao; tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người, nhất là bệnh Covid - 19. Tổ chức lễ tuyển quân năm 2023, có 179 thanh niên lên được nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao; Công tác tiếp dân được duy trì tốt. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng được giữ vững.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Nhủ, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự nổ lực của các ngành địa phương tình hình Kinh tế xã hội trên toàn địa bàn có bước phát triển hơn so cùng kỳ, tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, trong quý I, việc triển khai phát triển kinh tế, xã hội còn nhiều hạn chế, tồn tại. Để khắc phục những hạn chế Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Các ngành, địa phương quan tâm hơn nữa trong công tác xây dưng nông thôn mới, đô thị văn minh rà soát lại tất cả các tiêu chí nhất là các xã đăng ký theo tiêu chí nâng cao, kiễu mẫu năm 2023; phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo xã, huyện; chỉ đạo nhân dân tập trung xuống giống vụ Hè Thu; Củng cố các hợp tác xã, tập trung sản xuất các sản phẩm được chứng nhận OCOP; Rà soát kỹ các đối tượng thuộc diện nộp thuế, tránh thất thu thuế; làm tốt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu mang tính đột phá chấn chỉnh tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại của nhân dân không để khiếu kiện đông người vượt cấp./.

 

Minh Hùng

Đài TT Càng Long
Thống kê truy cập
  • Đang online: 46
  • Hôm nay: 587
  • Trong tuần: 19,456
  • Tất cả: 2,468,544